omsorgsboliger-shutterstock-1062204269-dor-scaled

SBB Norden har en stadig voksende portefølje av eiendommer tilpasset helse- og omsorgstjenester. Vi mener at dette faller naturlig inn under vår grunntanke om å være Nordens største leverandør innen samfunnsbygg og sosial infrastruktur.

Vi jobber følgelig tett med noen av Norges største leverandører innen feltet for helse- og omsorgstjenester. Våre leietakere lever etter verdier som «Alle har et verdig liv. Ja, alle!», «Verdighet for den enkelte», «Gode hverdager for hver enkelt» og «Mennesket i sentrum» – dette setter høye krav til oss som gårdeier. Respekt for den endelige tjenestemottakeren som har sitt hjem i våre eiendommer, og respekt for de som arbeider og utfører viktige samfunnstjenester her, er særdeles viktige hensyn å ta for oss. For våre leietakere betyr dette at de får en lyttende og fleksibel gårdeier som kjenner deres behov og forstår hvordan deres hverdag forløper, i tillegg til en som er innforstått med de skjerpede krav til eiendomsmassen som er nødvendig i deres daglige virke.

Vi har omsorgsboliger over hele landet, og porteføljen er i stadig endring ettersom det tilpasses og utvikles i henhold til leietakernes ønsker og behov. Sammen med leietaker ønsker vi å stadig forbedre oss og se på løsninger for hvordan vi kan møte morgendagens behov på en god og fleksibel måte. Vi jobber hardt for å gjøre vår del av oppgaven, slik at våre leietakere kan tilby sine tjenester på en god og tilfredsstillende måte overfor sine oppdragivere.