Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. SBB er underlagt reglene i åpenhetsloven, og er derfor pålagt å følge åpenhetslovens krav til identifikasjon, vurdering og rapportering om behandlingen av arbeidsforhold og menneskerettigheter i selskapet og blant våre samarbeidspartnere. Vi skal alltid ta nødvendige forholdsregler for å sikre at alle som arbeider for oss respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Allmenheten kan be om informasjon iht. åpenhetslovens § 6 ved å sende en skriftlig henvendelse til: andre.gaden@sbbnorden.no.
For at henvendelsen skal kunne besvares må den gi tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder.

Vi vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang innen 30.juni 2023.