Vi har gode digitale oppfølgingssystemer og måler hvert år kundetilfredsheten blant våre leietakere.

Den økonomiske forvaltningen besørges av Newsec Basale.