SBB ønsker å være tett på våre leietakeres behov. Vi drifter og forvalter derfor hovedsakelig våre eiendommer med egne ansatte.

Vi har gode digitale oppfølgingssystemer og måler hvert år kundetilfredsheten blant våre leietakere.

Den økonomiske forvaltningen besørges av Newsec Basale.