Behandling av personopplysninger om leietakere

I SBB Samfunnsbygg AS behandler vi personopplysninger om våre leietakere for å kunne oppfylle våre plikter som utleier, samt for å fatte mindre, hverdagslige tiltak som er nødvendige innenfor vår virksomhet. Opplysningene vi behandler for dette formålet er først og fremst navn, 11-sifret fødselsnummer, adresse, e-post og telefonnummer. For leietakere som bruker elektroniske adgangsnøkler, kan opplysningene også inkludere informasjon om leietakerens tilgang til fellesområder på eiendommen. Enkelte opplysninger kan også bli innhentet fra offentlige registre. SBB Samfunnsbygg AS, og det selskapet som formelt sett står som utleier, anses hver for seg som behandlingsansvarlige. Dette betyr hver enkelt behandlingsansvarlig skal sørge for at personvernlovgivning overholdes og at egnede sikkerhetstiltak treffes. Utleier vil være leietakers hovedkontaktperson når det gjelder spørsmål om personopplysninger.

Behandlingsgrunnlag er først og fremst at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter som utleier både i henhold til leieavtalen og i henhold til lovpålagte plikter. Enkelte standardiserte behandlinger av personopplysninger baseres også på vår berettigede interesse i å kunne drive virksomhet på en effektiv og sikker måte, for eksempel å kunne tilby elektroniske nøkkelsystemer til leietakere. Dette skjer imidlertid kun når vår berettigede interesse veier tyngre enn leietakers personverninteresse. SBB Samfunnsbygg AS kan dele personopplysninger med myndigheter og tredjeparter som anses å oppnå formålet.

SBB Samfunnsbygg AS behandler personopplysninger så lenge leieforholdet gjelder, og deretter blir personopplysninger slettet innen tolv måneder, forutsatt at vi ikke er lovpålagt å oppbevare personopplysningene lenger. I enkelte tilfeller sletter vi personopplysningene tidligere, hvis personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet.

Hvis en leietaker har spørsmål om SBB Samfunnsbygg AS’ behandling av personopplysninger, kan vedkommende kontakte oss i henhold til informasjon angitt nedenfor i pkt. 3.

Samtlige leietakere har rett til å be om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger. Videre kan leietakere be om begrensning av behandlingen, rette innsigelse mot behandlingen eller utøve retten til dataportabilitet. Se ytterligere detaljer i punkt 2 d nedenfor. I tillegg har leietakere rett til å klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no

Behandling av personopplysninger om brukere av nettsiden, kontaktpersoner hos kunder/leverandører og jobbsøkere

Når du bruker nettsiden vår eller på annen måte er i kontakt med oss, f.eks. som leverandør eller jobbsøker, vil SBB Samfunnsbygg AS behandle personopplysninger om deg. I det følgende finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. E-postadresse kan registreres. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss inkludert kontrakthåndtering. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen kan registreres. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på, og for løpende kommunikasjon i forbindelse med inngåtte kontrakter.
  3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser kan registreres. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  4. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen eller utøve retten til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss i henhold til informasjon nedenfor og sende oss kopi av legitimasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte oss i henhold til informasjon angitt nedenfor og sende oss kopi av legitimasjon.

Generelt

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke behandler dine personopplysninger i henhold til personvernreglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene. For øvrig vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er SBB Samfunnsbygg AS ved daglig leder/administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til SBB Samfunnsbygg AS er:

Adresse: Tordenskioldsgate 8-10, 0160 Oslo
E-post: post@sbbnorden.no
Telefon: +47 990 99 084
Organisasjonsnummer: 914 149 703
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte