sbb-norway-banner-1

Prognose om fremtidens boligbehov for eldre i din kommune

Laste ned rapporten her

Kommunene kan spare milliardbeløp ved å tilrettelegge for en helhetlig boligpolitikk for eldre. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av Agenda Kaupang AS på vegne av SBB Samfunnsbygg AS. Rapporten konkluderer med at den eksisterende boligpolitikken mangler bærekraft til å håndtere de fremtidige utfordringene som følger med en stadig voksende eldre befolkning.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra SBB Samfunnsbygg utviklet en ny prognosemodell for boligprofiler for eldre som kan brukes både nasjonalt og i enkelt kommuner. Denne modellen gir mulighet for analyse, planlegging og utvikling av en helhetlig boligpolitikk og boligforsyning for eldre. Rapporten, som ble presentert under Arendalsuka 2023, inneholder også flere anbefalinger til kommunene for å sikre utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, og hvordan disse er koblet til utvikling av en helhetlig boligpolitikk.

Ta kontakt for å avtale møte der vi kan presentere prognose for din kommune.

SBB som kommunens samarbeidspartner

Det blir en stor økning i antall eldre fremover som trenger varierende grad av pleie- og omsorgstjenester enten det er på sykehjem, i omsorgsleilighet eller i privat bolig. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da trengs det gode, hyggelige, aldersvennlige boliger som er sentralt plassert i kommunen med nærhet til service- og tjenestetilbud slik at den eldre kan få utført sine ærender og gjøremål på egenhånd, når det er mulig. En slik plassering av boliger bidrar til sosial og fysisk aktivitet for den eldre som igjen kan bidra til flere gode leveår- og samtidig bidrar plasseringen til at helsepersonell kan bruke mest mulig tid på beboerne og minst mulig tid på reising.

SBB ønsker å være en trygg og verdiskapende samarbeidspartner for kommunene ved å finne gode boløsninger for eldre. Vi jobber i tett dialog med kommunen og utvikler eiendommer med fokus på hvem vi bygger for og hvilke brukere byggene våre skal ha. Vi har stor forståelse for kommuners overgripende arbeide og kompleksiteten i alle hensyn som må tas og ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner for å sikre trygge boliger for eldre, samtidig som vi sikrer gode og trygge arbeidsforhold for helse- og omsorgsarbeiderne.

Sammen med våre Nordiske søsterselskap har vi utviklet en rekke gode og fremtidsrettede eldreboliger og sykehjem. Nå ønsker vi å bruke den erfaringen, når vi skal utvikle eldreboliger og sykehjem i Norge.