sbb-norway-banner-1

Det blir en stor økning i antall eldre fremover som trenger varierende grad av pleie- og omsorgstjenester enten det er på sykehjem, i omsorgsleilighet eller i privat bolig. De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da trengs det gode, hyggelige, aldersvennlige boliger som er sentralt plassert i kommunen med nærhet til service- og tjenestetilbud slik at den eldre kan få utført sine ærender og gjøremål på egenhånd, når det er mulig. En slik plassering av boliger bidrar til sosial og fysisk aktivitet for den eldre som igjen kan bidra til flere gode leveår- og samtidig bidrar plasseringen til at helsepersonell kan bruke mest mulig tid på beboerne og minst mulig tid på reising.

SBB ønsker å være en trygg og verdiskapende samarbeidspartner for kommunene ved å finne gode boløsninger for eldre. Vi jobber i tett dialog med kommunen og utvikler eiendommer med fokus på hvem vi bygger for og hvilke brukere byggene våre skal ha. Vi har stor forståelse for kommuners overgripende arbeide og kompleksiteten i alle hensyn som må tas og ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner for å sikre trygge boliger for eldre, samtidig som vi sikrer gode og trygge arbeidsforhold for helse- og omsorgsarbeiderne.

Sammen med våre Nordiske søsterselskap har vi utviklet en rekke gode og fremtidsrettede eldreboliger og sykehjem. Nå ønsker vi å bruke den erfaringen, når vi skal utvikle eldreboliger og sykehjem i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss for å se hvordan vi kan bistå din kommune.