SBB samarbeider med noen av Norges største private barnehagedrivere. Totalt eier vi mer enn 300 barnehagebygg over hele landet, som leies og driftes av Læringsverkstedet, FUS, Norlandia, Espira og Ulna. Sammen med våre leietakere ønsker vi å legge til rette for en videre utvikling av eiendommene til det beste for barna, de ansatte og de lokale miljøene barnehagene er en del av. Vi har en ambisjon om fortsatt vekst innenfor barnehage- og utdanningssektoren.