Verdiskapende utvikling og forvaltning

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB), er Nordens ledende eiendomsselskap innen sosial infrastruktur. Selskapets strategi er å være en langsiktig eier av samfunnseiendommer i Norden. Videre skal vi arbeide med langsiktig eiendomsutvikling. Gjennom selskapets store samfunnsengasjement har kommuner og andre samfunnsaktører en langsiktig samarbeidspartner i SBB.

SBB har stor fokus på verdiskapende utvikling og kontinuerlig vedlikehold av eksisterende eiendomsportefølje. Vi har stor fokus på følgende forretningsområder: Prosjekt- og eiendomsutvikling, Renovering og Eiendomstransaksjoner. Våre leietakere er viktige samfunnsinstitusjoner som politi, tingretter, høyskoler, barnehager, helsehus, sykehus og sykehjem etc. Vi har også et stort fokus på å finne gode bo-løsninger innen eldreomsorg for Norges kommuner, slik at de klarer å levere den omsorgen for sine eldre som forventes.

De fleste av SBB sine utviklingseiendommer omfatter utbyggingsprosjekter innen boliger, skoler, eldreomsorg og andre samfunnstjenester. Arbeidet med å nå vårt bærekraftsmål om å være energipositive innen 2030 gjennomsyrer alt vi gjør og hvordan vi jobber.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her:
Hvordan jobber vi? – SBB – Norge (sbbnorden.no)

 

Eiendomstransaksjoner

SBB sitt hovedfokus er alltid å skape verdier fra den eksisterende porteføljen, samtidig som vi skal bygge betydelige aksjonærverdier. SBB vurderer kontinuerlig porteføljen for å identifisere potensialet og fokusere ressurser på eiendommene som gir størst potensial. SBB arbeider kontinuerlig med å selge eiendommer vurdert som fullt utviklet eller ikke vurdert til å være innen selskapets kjerneområde.

Salg av slike eiendommer innebærer at kapital frigjøres, og at ressurser frigjøres for å legge til rette for ytterligere attraktive oppkjøp der kvaliteten slik at porteføljen gradvis økes.