Aktiv administrasjon

SBB fokuserer på aktivt arbeid med verdiskapende utvikling og kontinuerlig vedlikehold av eksisterende portefølje. Et høyt overskuddsforhold er et av selskapets bærekraftsmål, og selskapet utfører ledelsesoperasjoner med fokus på netto driftsinntekter. Dette gjøres blant annet gjennom energibesparende investeringer.

I tillegg gjennomfører SBB ytterligere tre verdigenererende aktiviteter: Prosjekt- og eiendomsutvikling, Renovering og Eiendomstransaksjoner.

Prosjekt- og eiendomsutvikling

For SBB innebærer prosjekt- og eiendomsutvikling å utvikle byggerettigheter og utvikling av eiendommer som skal forvaltes av selskapet selv og hvor entreprenøren påtar seg et fullstendig ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

I tråd med FNs globale bærekraftsmål, som en del av SBB’s bærekraftsinitiativ, Vision 2030, er SBB’s prosjekt- og eiendomsutviklingssentre på steder nær transportknutepunkter, der områder som allerede er utnyttet, videreutvikles i stedet for å ta i bruk viktige grønne områder.

De fleste av SBB sine utviklingseiendommer omfatter utbyggingsprosjekter innen boliger, skoler, eldreomsorg og andre samfunnstjenester.

Renoveringer

Renovering betyr standardoppgradering av selskapets samfunnseiendommer. SBB har et stort volum av ombyggingsprosjekter og leietakertilpasninger som involverer selskapets samfunnseiendommer.

Eiendomstransaksjoner

SBB sitt hovedfokus er alltid å skape verdier fra den eksisterende porteføljen, samtidig som vi skal bygge betydelige aksjonærverdier. SBB vurderer kontinuerlig porteføljen for å identifisere potensialet og fokusere ressurser på eiendommene som gir størst potensial. SBB arbeider kontinuerlig med å selge eiendommer vurdert som fullt utviklet eller ikke vurdert til å være innen selskapets kjerneområde.

Salg av slike eiendommer innebærer at kapital frigjøres, og at ressurser frigjøres for å legge til rette for ytterligere attraktive oppkjøp der kvaliteten på porteføljen gradvis økes.