SBB er en ansvarlig og langsiktig gårdeier og utleier. For å fortsette å kunne være det, og for å kunne vokse bærekraftig, ønsker vi å handle ansvarlig. Med våre etiske retningslinjer for leverandører og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører, ønsker vi å sikre at vi sammen med våre leverandører og partnere jobber for en bærekraftig utvikling på en forretningsetisk måte. Det er derfor viktig for oss at du som leverandør også bekrefter og godtar våre etiske retningslinjer for leverandører og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører. Leverandører til den den norske delen av SBB-konsernet må i tillegg godta våre bestemmelser om leverandørkontroll knyttet til vårt arbeid med implementering og oppfyllelse av åpenhetsloven.

Bekreftelse av disse dokumentene er gitt i skjemaet nedenfor.

Her kan du lese om hvordan SBB behandler personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om bekreftelsen, aktuelle dokumenter, behandling av personopplysninger eller andre spørsmål, kan du kontakte din kontaktperson hos SBB.

Bekreftelse

Som leverandør til SBB bekrefter vi herved at vi har lest, forstått, akseptert og vil anvende SBBs

Etiske retningslinjer for leverandører, og våre retningslinjer for bærekraft for leverandører, samt bestemmelser om leverandørkontroll.

Vi forstår at gjeldende dokumenter gjelder oss i alle markeder og jurisdiksjoner hvor vi driver forretninger med, eller indirekte representerer eller jobber for, SBB. Vi er enige om at gjeldende dokumenter skal sees på som en integrert del av vår avtale med SBB.