SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) er et nordisk eiendomsselskap, grunnlagt i 2016, med en visjon om å bygge det beste eiendomsselskapet for boliger og samfunnseiendom i Norden. Selskapet ledes i dag av Leiv Synnes (foto).

SBB fokuserer på langsiktig eierskap, sosiale infrastruktureiendommer og utviklingsmuligheter. SBB skal være en langsiktig samarbeidspartner til offentlig sektor i Norden.

Ved hjelp av en sterk kontantstrøm, lange leieavtaler og langsiktig fokus, har SBB utviklet seg og ekspandert i Norden. Selskapet er i dag det største nordiske eiendomsselskapet med fokus på leieregulerte boliger og sosiale infrastruktureiendommer.

SBB fokuserer på løpende utvikling og vedlikehold av eksisterende eiendomsportefølje. En viktig del av den forvaltningen er arbeidet med energi og miljø som utgjør en sentral del av selskapets høye ambisjoner innen bærekraft.

I tillegg gjennomfører SBB ytterligere tre verdigenererende aktiviteter: Prosjekt- og eiendomsutvikling, renovering og eiendomstransaksjoner.

Vårt hovedfokus er å skape verdier fra den eksisterende porteføljen, samtidig som vi skal bygge betydelige aksjonærverdier. SBB er opptatt av å vedlikeholde og oppgradere standarden på eiendommene. SBB vurderer kontinuerlig porteføljen for å identifisere potensialet på de enkelte byggene for å kunne allokere ressurser til de riktige eiendommene. SBB har en aktiv transaksjonsstrategi og arbeider kontinuerlig med å selge eiendommer vurdert som fullt utviklet eller ikke vurdert til å være innen selskapets kjerneområde.

Salg av slike eiendommer innebærer at kapital frigjøres, og det legges til rette for ytterligere attraktive oppkjøp der kvaliteten på porteføljen gradvis økes.

Visjon

SBB Norden skal være det beste nordiske eiendomsselskapet for samfunnseiendom og boliger.

Forretningsidé

SBB Norden skal jobbe for samfunnet og sine aksjeeiere hovedsakelig ved å:

  • Være en naturlig og pålitelig samarbeidspartner til den offentlige sektoren ved å eie langsiktig, forvalte, renovere, utvikle og bygge samfunnsnyttige eiendommer i Norden.
  • Jobbe som en langsiktig samarbeidspartner til kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter, for å skape gode utbyggingsmuligheter for sosial infrastruktur.