BÆREKRAFTSVISJONEN 2030

Under FNs generalforsamling i september 2015 vedtok verdens statsoverhoder og regjeringssjefer 17 globale mål. I perioden 1. januar 2016 til 2030 forplikter verdens land seg til å lede verden i retning av en bærekraftig og rettferdig framtid. Agendaen omfatter tre typer bærekraft: sosial, økonomisk og miljømessig.

OVERORDNEDE MÅL

  • Bli 100 prosent klimapositive innen 2030.
  • Minimere risikoen for selskapets ressurser ved å kontinuerlig overvåke risiko knyttet til klimaendringer på eiendommene.
  • Systematisk forbedre, følge opp og rapportere om selskapets bærekraftsarbeid.
  • Styre selskapets virksomhet i tråd med FNs globale bærekraftsmål nr. 5, 8, 11, 13 og 15.
  • Sikre at alle medarbeidere og samarbeidspartnere følger og forstår selskapets etiske retningslinjer, som bygger på FNs Global Compact-initiativ.