• Nordens ledende eiendomsselskap innen samfunnseiendom og sosial infrastruktur

Bærekraftsvisjonen 2030

Bærekraft er en naturlig og viktig del av vår forretningsmodell. Vi jobber mot å bli klimapositive innen 2030, og arbeidet med å nå dette målet gjennomsyrer hele organisasjonen og alt vi driver med.

Portefølje og prosjekter

Eiendom for helsetjenester, rettsvesen, utdanning og andre viktige samfunnsaktører er SBB sitt kompetanseområde. Leietakernes behov er i stadig endring – derfor jobber vi aktivt med å videreutvikle eiendommene våre.