• Nordens ledende eiendomsselskap innen samfunnseiendom og sosial infrastruktur

Estimer boligbehovet for eldre i din kommune

Agenda Kaupang har utviklet et verktøy for SBB som prognostiserer på kommunenivå behovet for ulike boligtyper og botilbud for eldre frem mot 2040.

Portefølje og prosjekter

Eiendom for helsetjenester, rettsvesen, utdanning og andre viktige samfunnsaktører er SBB sitt kompetanseområde. Leietakernes behov er i stadig endring – derfor jobber vi aktivt med å videreutvikle eiendommene våre.